Voorwaarden

Voorwaarden

Klik gerust op Contacteer ons of stuur ons een e-mail met het onderstaande adres, we zullen u binnen een dag feedback geven.
Email: support#tenorshare.com (vervang # door @)

Tenorshare biedt u op deze website informatie en producten aan. Wanneer u toegang krijgt tot deze website, wordt uw eventuele actie, bijvoorbeeld het downloaden & installeren van software, registreren, browsen, etc. geacht in te stemmen met de onderstaande voorwaarden.

Tenorshare zal geen e-mails sturen die Bitcoin gebruiken als een transactie naar onze gebruikers in welke vorm dan ook. Gelieve niet te geloven.

Copyright

1. Alle producten en alle productgerelateerde materialen (inclusief handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden, interfaceontwerp, raamwerk) die in deze website zijn opgenomen, zijn eigendom van en in licentie gegeven door Tenorshare Co.,Ltd. Ze zijn allemaal beschermd door het Chinese en internationale auteursrecht.

2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tenorshare Co.,Ltd. mag u niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden of gepubliceerd in welke vorm of op welke manier dan ook. Het maakt niet uit of dit met of zonder winstoogmerk is. Tenorshare behoudt zich het recht voor om wettelijke verantwoordelijkheden na te streven.

Software Autorisatie

Gebruikers kunnen de software installeren en gebruiken in de single-terminal apparatuur met niet-commerciële doeleinden. U mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, veranderd of afgeleide producten (inclusief plug-in, ongeautoriseerd programma van derden, etc.) maken zonder toestemming van Tenorshare Co.

Gebruiker van de software

1.Gebruikers mogen de software niet verkopen, verhuren, uitlenen of doorgeven aan anderen, in welke vorm of op welke manier dan ook.

2.Gebruikers mogen geen software vertalen of ontleden, broncode exporteren door decompileren en ontleden, of nieuwe software ontwikkelen op de basis van Tenorshare software.

3.Het is de gebruiker niet toegestaan om gegevensverwerkingsdiensten, applicatiediensten en bedrijfsaanbod aan derden te leveren.

4.Gebruikers mogen geen logo's of handelsmerken met betrekking tot Tenorshare-software wijzigen.

5.Gebruikers mogen geen inbreuk maken op de rechten van Tenorshare Co.,Ltd. en andere personen tijdens het gebruik van Tenorshare-software.

Disclaimer

Met betrekking tot het materiaal, de informatie en de software op de website geeft Tenorshare geen garantie voor de juistheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid ervan, ondanks haar pogingen om nauwkeurig materiaal en informatie op de site aan te bieden. Tenorshare laat u alle risico's volledig begrijpen voordat u de software downloadt (inclusief, maar niet beperkt tot, de mogelijke infectie van uw systeem door computervirussen en het verlies van gegevens). U bent zelf verantwoordelijk voor elke infectie van uw computersysteem of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van software of het gebruik van de site.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.